Skambantys kankleliai 2015 logoVienas iš vykdomo projekto uždavinių – suorganizuoti mokymus-susitikimus Lietuvos regionuose su tradicinio kankliavimo pedagogais, kanklių ansamblių vadovais, kolektyvų, dalyvausiančių stovykloje, nariais.
2015 m. birželio 10 d. Klaipėdos r. Gargždų muzikos mokykloje surengti antrieji projekto mokymai. Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos mokytojos metodininkės Jurgitos Petkutės-Marcinkienės ugdytinės Beatričė Marcinkutė, Aistė Kubiliūtė, Aja Aksanavičiūtė ir Justė Dumčiūtė, šios mokyklos tradicinių instrumentų ansamblio „Ruzgelė“ muzikantės, atliko keletą lietuvių liaudies kūrinių. Mokytoja nuoširdžiai papasakojo apie instrumentus, apie šį kolektyvą, jo pasiekimus.
Gargždų muzikos mokyklos mokytojas metodininkas Alvydas Vozgirdas klausytojus supažindino su mažosios Lietuvos kanklėmis, pademonstravo jas bei pakankliavo.
Susitikime dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Algytė Merkelienė – Klaipėdos universiteto lektorė, Lietuvos liaudies instrumentinės muzikos draugijos „Kanklės“ Klaipėdos krašto pirmininkė. Ji pasidžiaugė jaunaisiais muzikantais – liaudies instrumentinės muzikos tradicijos tęsėjais, bei kūrybingais pedagogais, visokeriopai skatinančiais šią veiklą.

Utenos etninės kultūros centro vadovė, etnomuzikologė, Utenos muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Sietynas“ vadovė Rima Garsonienė skaitė pranešimą „Tradicinis kankliavimas ir jo populiarinimas Lietuvoje. Lietuvių liaudies instrumentai. Grojimo mažuoju būgneliu su pagaliuku tradicija“. Šaunūs šio ansamblio jaunieji muzikantai – Jonas Ilčiukas, Dominyka Šimelytė, Gabija Karlaitė ir Viktorija Arelytė entuziastingai mokė Klaipėdos krašto pedagogus grojimo mažuoju būgneliu subtilybių. O Jonas virtuoziškai pademonstravo įvairiausių armonikų grojimo galimybes.
Gargždų muzikos mokyklos mokytoja metodininkė, tradicinių kanklių ansamblio „Gargždelė“ vadovė Danguolė Liutikienė papasakojo apie šio krašto meistro Zigmo Liutiko gaminamas ir plačiai paplitusias, labai palankiai specialistų įvertintas skambias, kokybiškas ir labai dailias kankles.
Šio projekto vadovė, „Skambančių kanklelių“ stovyklos organizatorė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė susirinkusiems moksleiviams ir pedagogams pristatė projekto „Skambantys kankleliai“ tikslus, papasakojo apie kanklių atsiradimą Užpaliuose, kanklių meistrą Juozą Lašą, kurio gamintomis kanklėmis kankliuoja UKC Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis „Pasagėlė“.
„Sietyno“ muzikantai kartu su Gargždų muzikos mokyklos tradicinių kanklių ansamblio „Gargždelė“ kanklininkėmis, grojančiomis vietinio meistro Zigmo Liutiko gamintomis kanklėmis, pakankliavo ir kartu su visais padainavo keletą „Skambančių kanklelių“ stovyklos repertuaro dainų.
Susitikime dalyvavo Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos kanklių mokytoja ekspertė Loreta Tumanovienė, kanklių vyr. mokytoja Jurgita Kaubrienė, Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos kanklių mokytoja metodininkė Virginija Babaliauskienė, Kretingos meno mokyklos kanklių mokytoja metodininkė Vilija Vitkauskienė, Gargždų muzikos mokyklos kanklių vyr. mokytoja Jūratė Jatulienė, Gargždų muzikos mokyklos Veiviržėnų skyriaus folkloro ansamblio „Veiviržėlė“ vadovė Jolanta Kudabienė, Gargždų muzikos mokyklos Veiviržėnų ir Endriejavo skyrių mokytoja Kristina Kartanaitė, Vėžaičių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, kanklininkų ansamblių „Girelė“ ir „Šermukšnėlė“ vadovė Ramutė Pozingienė ir kiti.
Dėkojame Gargždų muzikos mokyklos vadovams, pedagogams ir moksleiviams už partnerystę ir bendradarbiavimą, o Danguolei Liutikienei už labai šiltą priėmimą, organizacinį darbą, vykdant projekto „X-oji Lietuvos kanklininkų vasaros stovykla „Skambantys kankleliai- 2015“ mokymų-susitikimų veiklas.
Trečiasis, paskutinis šio projekto susitikimas-mokymas vyks birželio 17 d. Biržuose.

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Projektą remia Utenos rajono savivaldybė

Utenos kultūros centro informacija

Joomla templates by a4joomla