Ūkininkai, deklaruojantys pasėlius ir norintys gauti tiesiogines išmokas, prisiima įsipareigojimus savo ganyklas arba pievas nušienauti bent 1 kartą per metus arba visiškai nuganyti iki 2015 m. liepos 15 d. Atsižvelgdama į šiam metų laikui Lietuvoje nebūdingą sausrą, Žemės ūkio ministerija šienavimo terminą pratęsė dviem savaitėmis – iki rugpjūčio 1 d.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad naujasis šienavimo ir ganymo terminas galioja tik žolėdžių ūkinių gyvūnų laikytojams (ne mažiau kaip 0,3 SG/ha), nes sausra didžiausią įtaką padarė būtent gyvūnų ganymui būtinų plotų naudojimui.
Šis sprendimas daliai pareiškėjų suteikia galimybę iš naujo įvertinti deklaruojamų ganyklų plotų žolinės augalijos atsinaujinimo būklę ir įpareigoja pasirūpinti nenuganytais bei nešienautais deklaruotais plotais iki 2015 m. rugpjūčio 1 d.

Žemės ūkio ministerijos informacija

2015 m.  birželio 17 d. Biržų V. Jakubėno muzikos mokykloje surengti tretieji projekto  „X-oji Lietuvos kanklininkų vasaros stovykla „Skambantys kankleliai - 2015“ mokymai Biržuose. Aušra Butkauskienė, etnomuzikologė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos kanklių, muzikos istorijos, etninio muzikavimo vyresnioji mokytoja, vaikų folkloro ansamblio „Untyte“ ir Biržų kultūros centro Pabiržės folkloro ansamblio „Žemyna“ vadovė, skaitė pranešimą „Biržų krašto kanklės ir kankliavimas: istorija ir tradicijos“. Pilnutėlė salė susidomėjusi klausėsi įdomiai pateiktos kanklių atsiradimo istorijos, darsyk prisiminė garsiuosius Biržų krašto kanklininkus. Aušros Butkauskienės mokinys, šių metų „Tramtatulio“ diplomantas Ignas Šakuro pakankliavo keletą Biržų krašto kūrinių.

Skaityti daugiau...

Skambantys kankleliai 2015 logoVienas iš vykdomo projekto uždavinių – suorganizuoti mokymus-susitikimus Lietuvos regionuose su tradicinio kankliavimo pedagogais, kanklių ansamblių vadovais, kolektyvų, dalyvausiančių stovykloje, nariais.
2015 m. birželio 10 d. Klaipėdos r. Gargždų muzikos mokykloje surengti antrieji projekto mokymai. Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos mokytojos metodininkės Jurgitos Petkutės-Marcinkienės ugdytinės Beatričė Marcinkutė, Aistė Kubiliūtė, Aja Aksanavičiūtė ir Justė Dumčiūtė, šios mokyklos tradicinių instrumentų ansamblio „Ruzgelė“ muzikantės, atliko keletą lietuvių liaudies kūrinių. Mokytoja nuoširdžiai papasakojo apie instrumentus, apie šį kolektyvą, jo pasiekimus.
Gargždų muzikos mokyklos mokytojas metodininkas Alvydas Vozgirdas klausytojus supažindino su mažosios Lietuvos kanklėmis, pademonstravo jas bei pakankliavo.
Susitikime dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Algytė Merkelienė – Klaipėdos universiteto lektorė, Lietuvos liaudies instrumentinės muzikos draugijos „Kanklės“ Klaipėdos krašto pirmininkė. Ji pasidžiaugė jaunaisiais muzikantais – liaudies instrumentinės muzikos tradicijos tęsėjais, bei kūrybingais pedagogais, visokeriopai skatinančiais šią veiklą.

Skaityti daugiau...

Skambantys kankleliai 2015 logoVienas iš projekto uždavinių – suorganizuoti mokymus-susitikimus Lietuvos regionuose su tradicinio kankliavimo pedagogais, kanklių ansamblių vadovais, kolektyvų, dalyvausiančių stovykloje, nariais.
2015 m. birželio 2 d. mus svetingai priėmė Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje. Graži įžanga į šiuos mokymus – Panevėžio r. muzikos mokyklos moksleivių Akvilės Ropytės ir Vestos Stašauskaitės (mokytoja Loreta Venslavičienė) pakankliuoti kūriniai.
Utenos etninės kultūros centro vadovė, etnomuzikologė, Utenos muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Sietynas“ vadovė Rima Garsonienė skaitė pranešimą „Tradicinis kankliavimas Lietuvoje. Lietuvių liaudies instrumentai. Grojimo mažuoju būgneliu su pagaliuku tradicija“. 4 šaunūs šio ansamblio jaunieji muzikantai – Jonas Ilčiukas, Dominyka Šimelytė, Gabija Karlaitė ir Monika Purvinytė entuziastingai mokė gimnazijos vaikinus grojimo mažuoju būgneliu subtilybių.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla