Namikas JuozasJuozas Namikas (1904 10 17 Užpaliuose -1940 11 30 Kaune) - karo lakūnas, aviacijos majoras. Baigė pradinę mokyklą Užpaliuose ir Utenos „Saulės" gimnaziją. 1921 11 12 įstojo į Karo mokyklą. 1923 01 09-20 dalyvavo Klaipėdos išvadavime. 1923 10 15 baigus Karo mokyklą (V laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas 5 pėst. pulko 2 kuopos jaun. karininku. 1924 12 13 baigė fizinio lavinimo kursus prie Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų (I laida). 1925 09 17 perkeltas į Karo aviaciją. Pradėjo mokytis surengtuose Aviacijos karininkų kursuose. 1926 01 10 paskirtas į mokomąją oro eskadrilę. 1926 06 12 baigus aviacijos karininkų kursus paskirtas į 2 oro eskadrilę Aukštojoje Fredoje, Kaune. 1927 11 01 suteiktas oro žvalgo vardas. 1928 02 16 pakeltas į vyr. leitenantus. 1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių Įstatymą laipsnis pakeistas į leitenanto. 1932 02 13 pakeltas į kapitonus. 1934 06 25 - 07 19 kaip aviacijos v-ko plk. ltn. inž. A. Gustaičio oro žvalgas dalyvavo trijų ANBO-IV eskadrilės skrydyje per Europą, aplankant dvylikos valstybių sostines. 1934 08 28 po skrydžio aplink Europą paskirtas Karo aviacijos štabo adjutantu. 1934 09 03 paskirtas 4 eskadrilės Zokniuose, prie Šiaulių, vadu. 1935 09 24 -3 eskadrilės vado padėjėju, o spalio 16 d. vadu.  1935 11 23 pakeltas į majorus.

Su karine misija buvo išsiųstas į Angliją, apžiūrėti Lietuvos įsigyjamų lėktuvų. 1938 12 22 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą. 1939 išrinktas Lietuvos Juozo Namiko kapas Užpalių kapinėseAerokulbo sekretoriumi. Užpaliuose surengė Aviacijos šventę. 1939 išleido atsiminimų knygą „Europa iš oro" apie skrydį per Europą. Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą buvo kviečiamas į komunistinį saugumą (NKVD) pokalbiams, vėliau slapstėsi savo gimtinėje – Užpalių miestelyje. 1940 11 30 neaiškiomis žūties aplinkybėmis Juozo Namiko kūnas rastas Kaune, Nemuno saloje. Spėjama, kad, nenorėdamas patekti į enkavėdistų rankas, nusišovė. Palaidotas Kaune, šalia S. Dariaus ir S. Girėno mauzoliejaus. Po 20 metų perlaidotas Užpalių kapinėse. 1992 ant kapo pastatytas antkapis su keturių menčių propeleriu.

Apdovanotas: Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1934), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu (1923),  „Plieno sparnų" garbės ženklu (1932), Čekoslovakijos Baltojo liūto 5 laipsnio ordinu su kardais (1935), Karo lakūno žvalgo garbės ženklu (1934), Italijos Karūnos 4 laipsnio ordinu (1935), Prancūzijos Karo lakūno specialiuoju ženklu (1934), Švedijos Kalavijo 5 laipsnio ordinu (1934).

Šaltinis: http://www.plienosparnai.lt/

Joomla templates by a4joomla