Vaskelis BroniusBronius Vaškelis (1922-11-14 Puodžių k., Užpalių valsčius, Utenos apskr. – 2021-09-03 Sent Pitersberg, Florida, JAV) -  lietuvių teatrologas, literatūrologas, profesorius, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius (1993–1996 m.).
B. Vaškelis gimė 1922 m. lapkričio 14 d. Puodžių kaime, Užpalių valsčiuje, Utenos apskrityje. Mokėsi Užpaliuose, vėliau neakivaizdiniu būdu Kaune baigė progimnaziją. 1944 m. rudenį įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę, dalyvavo mūšyje su sovietų armija prie Sedos. Pasitraukęs į Vokietiją, mokėsi Liubeko lietuvių gimnazijoje, ją 1947 m. baigė eksternu. Tais pačiais metais persikėlė gyventi į Kanadą, studijavo Toronto, vėliau JAV Pensilvanijos universitetuose. 1963 m. pradėjo dėstyti rusų literatūrą Lafayette College, 1966 m. tapo Užsienio kalbų fakulteto dekanu ir ėjo šias pareigas iki 1981 m. Nuo 1975 m. tapo profesoriumi. Vėliau Pasaulio lietuvių bendruomenei Čikagoje Ilinojaus universitete įkūrus Lituanistikos katedrą, profesorius tapo pirmuoju šios katedros vedėju, juo buvo nuo 1984 iki pat 1992 metų, kada sugrįžo į Lietuvą, į Lietuvos ir išeivijos mokslininkų pastangomis atkurtąjį Vytauto Didžiojo universitetą. Jis buvo VDU atkuriamojo Senato (1989–1996) ir Senato (1996–2010) narys, 1992 m. tapo VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu, vėliau prorektoriumi, 1993–1996 m. buvo VDU rektoriumi, nuo 2009 m. – profesorius emeritas.


Vaskeliai Bronius StaseBroniaus Vaškelio mokslinė veikla yra susijusi su lietuvių literatūros tyrimais bei lietuvių išeivijos teatro istorijos geneze. Lietuviškuose leidiniuose, leistuose išeivijoje („Metmenys“, „Akiračiai“, „Lituanus“), savo straipsnius B. Vaškelis pradėjo skelbti dar 1958 m., pateikdamas juose literatūros ir teatro istorijos tyrimus, sovietinio laikotarpio lietuvių literatūros objektyvius vertinimus. Lietuvių literatūros ir teatro tendencijas ir vertinimus pristatančius straipsnius anglų kalba B. Vaškelis yra skelbęs ir akademinėje amerikiečių spaudoje, yra vienas iš knygų „Baltic Drama“ (1981) autorių. Buvo „Lietuvių enciklopedijos“ autorius ir bendradarbis, vienas iš akademinio leidinio „Lietuvių egzodo literatūra. 1945–1990“ autorių. Lietuvoje buvo išleistos trys B. Vaškelio knygos, skirtos lietuvių literatūros ir teatro tyrimams.
Profesorius B. Vaškelis savo vadovavimo universitetui metais ir vėliau palaikė itin glaudžius ryšius su išeivijos lietuviais, ieškojo mecenatų, telkė lėšas istorinių Katalikų teologijos fakulteto rūmų restauracijai, universiteto Svečių namų, naujų auditorijų įkūrimui. Tuo pačiu metu profesorius dėjo visas pastangas, kad į tuometinį Vytauto Didžiojo universitetą atvyktų kuo daugiau dėstytojų iš užsienio, kad atkurtasis VDU perimtų kuo daugiau vakarietiškų patirčių. Siekė, kad „universitetas taptų kultūros, švietimo ir humanistinės veiklos centru Kaune“.
Bronius Vaškelis kartu su žmona Stase Vaškeliene aktyviai rėmė VDU humanitarinių mokslų plėtrą, prisidėdamas prie doktorantų ir mokslininkų stažuočių finansavimo. 2011 m. jis įsteigė vardinę savo stipendiją, kuri kiekvienais metais konkurso būdu skiriama trims VDU studentams. VDU bibliotekai profesorius padovanojo savo gausią biblioteką, o Lietuvių išeivijos institutui – archyvą. B. Vaškelis buvo idealistas, tikėjo galimybe daug nuveikti, sujungiant dvi lietuviško ir amerikietiško gyvenimo erdves. Kaip rašo „Pasaulio lietuvis“ dar 1995 m. viename iš interviu Bronius Vaškelis kalbėjo: „Tuo pačiu gyvenau ir tebegyvenu kažkokioje benamystės erdvėje: amerikiečiams esu europietis, o Lietuvoje – „amerikonas“. Nuo 2012 m. Bronius ir Stasė Vaškeliai persikėlė gyventi į JAV. Visiems, kurie drauge dirbo ar studijavo VDU, šie žmonės paliko neišdildomą įspūdį. Nepaprastas kuklumas, mecenatystė, liberalumas yra šios poros ir šeimos skiriamieji bruožai. Prof. B. Vaškelis 1993-1996 m. būdamas rektoriumi rūpinosi neseniai (1989 m.) atkurto Vytauto Didžiojo universiteto integracija į Lietuvos universitetinio mokslo sistemą, matydamas joje ne tik VDU, bet ir kitų universitetų vietą bei reikšmę stiprinant Lietuvos valstybę.
Už nuopelnus Lietuvos teatrologijos mokslui Broniui Vaškeliui įteikta Balio Sruogos premija (2003), Kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (2000), VDU Garbės profesoriaus vardas suteiktas nuo 1998 m. gegužės 14 d., už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu (1997).

Parengta pagal prof. Albino Kustos straipsnį

Joomla templates by a4joomla