DSC02807Užpalių gimnazija dar 2015 m. rudenį Kultūros rėmimo fondui teikė projekto paraišką finansavimui gauti pagal programą „Skaitymo skatinimo iniciatyvos“. Ir štai šių metų sausį sužinojome, jog paraiška patenkinta ir projektui „Užpalių vaikai skaito lietuviškas knygas“ įgyvendinti gauta 2000 eurų. Projekto tikslas - stiprinti Užpalių gimnazijos mokinių skaitymo įgūdžius, pasitelkiant tėvus ir kūrėjus, sudarant kūrybinės saviraiškos galimybes, populiarinant lietuvių autorių kūrinius. Jis bus skirtas vaikams ir paaugliams iki 14 metų. Supažindinti vaikus su lietuvių literatūros lobynais pradinių klasių laikotarpiu labai palanku - jie išmoksta skaityti, tobulėja jų mąstymas, ugdomos emocijos, platėja interesų ratas. Tai pagrindinė šios tikslinės grupės pasirinkimo priežastis. Kadangi paauglystėje truputį nutolstama nuo knygos, todėl į projekto veiklas įtrauksime ir paauglius iki 14 metų, kad knyga išliktų kaip viena iš saviugdos, laisvalaikio praleidimo formų. Gimnazijos mokiniai jau kelis metus dalyvauja standartizuotuose testuose, nacionaliniuose tyrimuose ir gauta testų, tyrimų analizė rodo, kad vaikų, kurių šeimose yra 100 ir daugiau knygų, pasiekimai yra aukštesni. Vaikai, kurių šeimoje skaitymo veiklai skiriamas dėmesys, geriau mokosi, sklandžiau dėsto mintis, labiau išlavėjusi jų fantazija. Todėl į projekto veiklas įtrauksime ir tėvus. Labai svarbūs skaitymo kultūrai ir įgūdžiams ugdyti yra susitikimai su rašytojais, iliustruotojais, aktoriais, leidėjais. Įgyvendindami projektą mes planuojame organizuoti įvairius susitikimus, nes norime ugdyti savimi pasitikintį, savarankišką skaitytoją. Gyvendami provincijoje, priklausydami įvairiems socialiniams sluoksniams ne visi vaikai gali nuvykti į spektaklį, parodą ar susitikimą su rašytojais.

Skaityti daugiau...

A.N.Stasiškis XXIamzius2016 m. vasario 4 dieną mirė VI–IX Seimų narys, Sąjūdžio ir Tėvynės Sąjungos steigėjas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkas Antanas Napoleonas Stasiškis. Atsisveikinimas su velioniu - vasario 6 d. nuo 16 val. J. Matulaičio bažnyčios šarvojimo salėje (J. Matulaičio a. 3, Vilnius). Karstas išnešamas vasario 7 d. 12.30 val. Antanas Napoleonas Stasiškis bus laidojamas Užpalių kapinėse vasario 7 d.

Kalbėdamas apie patriotizmą aš paprastai turiu vieną formulę: jeigu žmogus myli, gerbia savo kaimą, savo pradžios mokyklą, jeigu ji jam yra brangi, tai jis gerbs ir savo valstybę.

Antanas Napoleonas Stasiškis
„Atodangos" 2004 m. balandžio 30 d., Nr. 14

A. N. Stasiškis gimė 1933 m. rugsėjo 21 d. Utenos rajono Kaniūkų kaime ūkininkų šeimoje. 1948 m., ištrėmus tėvus į Sibirą, liko vienas. 1951 m. mokėsi matininkų kursuose. 1962 m. įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos fakulteto vakarinį skyrių ir 1968 m. įgijo puslaidininkių fizikos inžinieriaus specialybę. 1952–1953 m. Lietuvos geologijos paieškų ir žvalgybos ekspedicijos vyresnysis kolektorius. Apkaltintas antisovietine veikla, 1953 m. Vilniaus srities teismo nuteistas kalėti 10 metų. 1956 m. Kuibyševo (dabar – Samara, Rusija) srities teismo pakartotinai nuteistas 3 metams už dalyvavimą slaptoje antisovietinėje organizacijoje. 

Skaityti daugiau...

Jaudinantis Utenos r. Užpalių gimnazijos anglų kalbos mokytojos Julijos Adomaitienės pasakojimas apie 1991 m. sausį. Mokytoja buvo prie Parlamento sausio 8 dieną, kai į rūmus veržėsi „jedinstvininkai“, buvo prie TV bokšto sausio 12-osios naktį ir mintyse jau laidojo savo dukterį. Moteris sako: „Istorijos faktai yra šalti“, todėl, jei norite pajusti gyvą istoriją, pažiūrėkite šį pasakojimą.

Jei neturėsite kantrybės žiūrėti viso filmo, siūlome pažiūrėti pasakojimą nuo 5 min. 40 sek., kur mokytoja J. Adomaitienė labai vaizdžiai apibūdina nelaisvės jausmą. Pasakojimas apie įvykius prie Parlamento ir TV bokšto prasideda daugmaž nuo 12 minutės.

Dėkojame Aurelijai Juškaitei, Gretai Žaldokaitei ir Deimantui Janušiui už atsiųstą istoriją.

2015 12 19 kinas2015 m. gruodžio 19 d. 14.00 val. kviečiame žiūrėti lietuvišką kino filmą „Dėdė Rokas ir Nida" Užpalių kultūros centre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla