Juozapas Šumskis - ilgametis Užpalių Švč. Trejybės parapijos klebonas, kunigas, kapucinų vienuolis. Užpalių garbės piliečio vardas suteiktas 2002 m. gegužės 25 d. už nuopelnus puoselėjant užpalėnų dvasines vertybes ir vedant juos doros keliu.

Antanas Napoleonas Stasiškis - inžinierius, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis, LR Seimo narys 2004 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi. Užpalių garbės piliečio vardas suteiktas 2003 m. birželio 14 d. už nuopelnus Užpalių krašto kultūrai ir švietimui.

Alfonsas Juzulėnas pedagogas. Užpalių garbės piliečio vardas suteiktas 2004 m. birželio 5 d. už nuopelnus ruošiant gyvenimui Užpalių krašto jaunimą, už pedagoginę veiklą.

Albinas Kusta - inžinierius hidrotechnikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, Švedijos karališkosios žemės ir miškų ūkio akademijos užsienio narys, Latvijos žemės ūkio universiteto garbės daktaras. Užpalių garbės piliečio vardas suteiktas 2005 m. gegužės 21 d. už nuopelnus Lietuvos švietimui ir Užpalių vardo garsinimą.

Vanda Kuliešienė - pedagogė, kraštotyrininkė, knygos „Užpaliai – mūsų svajonių kraštas“ (1999 m.) bendraautorė. Užpalių garbės pilietės vardas suteiktas 2006 m. birželio 10 d. už kraštotyrinės medžiagos apie Užpalių kraštą rinkimą.

Stanislovas Balčiūnas -  dviejų tomų monografijos „Užpaliai" (2013 m.) vyriausias redaktorius ir sudarytojas, knygos „Užpaliai – mūsų svajonių kraštas“ (1999 m.) bendraautorius. Užpalių garbės piliečio vardas suteiktas 2006 m. birželio 10 d. už gimtojo krašto populiarinimą spaudoje ir nuopelnus išleidžiant knygą apie Užpalius.

Palmira Sirvydytė - pedagogė, tautodailininkė. Užpalių garbės pilietės vardas suteiktas 2007 m. birželio 2 d. už gimtojo krašto istorijos saugojimą, poezijos, tapybos kūrinius, aktyvią visuomeninę veiklą.

Elena Narbutytė - mecenatė, išeivė, Kanados pilietė.  Užpalių garbės pilietės vardas suteiktas 2008 m. gegužės 17 d. už meilę gimtąjam kraštui, materialinę paramą pokario metais.

Kazimieras Binkis - gydytojas.  Užpalių garbės piliečio vardas suteiktas 2008 m. gegužės 17 d. už pagalbą sergantiems Užpalėnų vaikams.

Milda Petrauskienė - politikė, LR Seimo narė.  Užpalių garbės pilietės vardas suteiktas 2009 m. birželio 6 d. už dėmesį ir pagalbą sprendžiant aktualias Užpalių problemas.

Viktorija Jovarienė - Arklininkystės muziejaus įkūrėja, žirgininkė. Užpalių garbės pilietės vardas suteiktas 2010 m. birželio 29 d. už žirgininkystės puoselėjimą, pagarbą praeičiai ir Užpalių vardo garsinimą.

Vytas Jurka - ilgametis Užpalių seniūnijos seniūnas. Užpalių garbės piliečio vardas suteiktas 2011 m. birželio 18 d. už ilgametį rūpestį Užpaliai ir užpalėnais.

Nijolė Rimkevičienė _ aktyvi Užpalių „Lions" klubo narė, pedagogė, visuomenininkė. Užpalių garbės pilietės vardas suteiktas 2013 m. gegužės 25 d. už pagalbą Užpaliams ir Užpalių vardo garsinimą.

Gražina Kadžytė - tautosakininkė, etnologė ir žurnalistė. Užpalių garbės pilietės vardas suteiktas 2014 m. birželio 14 d. už nuopelnus, pastangas ir indėlį į Lietuvos etnokultūros puoselėjimą, bei tautos savasties tyrinėjimą.

Vladas Murnikovas  - verslininkas, mecenatas. Užpalių garbės piliečio vardas suteiktas 2015 m. liepos 6 d. už nuolatinę paramą Užpalių kultūros renginiams, sportui, Užpalių gimnazijai, darbo vietų kūrimą.

Giedrius Indrašius - pedagogas, visuomenininkas. Užpalių garbės piliečio vardas suteiktas 2016 m. gegužės 21 d. už nuoširdų darbą  ugdant ir šviečiant jaunąją kartą, už talentą įprasminant sunkią mokytojo kasdienybę, bendruomeniškumo puoselėjimą.

Juozas Vanagas  - chorvedys, dirigentas. Užpalių garbės piliečio vardas suteiktas 2017 m. birželio 10 d. už nuopelnus muzikinei kultūrai, kraštiečių choro „Indraja" įkūrimą.

Vytautas Indrašius - kraštotyrininkas, rašytojas. Užpalių garbės piliečio vardas suteiktas 2022 m.  už Užpalių krašto garsinimą, kraštotyrinę vaiklą ir leidinius apie Užpalių kraštą.

Joomla templates by a4joomla