2015 m.  birželio 17 d. Biržų V. Jakubėno muzikos mokykloje surengti tretieji projekto  „X-oji Lietuvos kanklininkų vasaros stovykla „Skambantys kankleliai - 2015“ mokymai Biržuose. Aušra Butkauskienė, etnomuzikologė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos kanklių, muzikos istorijos, etninio muzikavimo vyresnioji mokytoja, vaikų folkloro ansamblio „Untyte“ ir Biržų kultūros centro Pabiržės folkloro ansamblio „Žemyna“ vadovė, skaitė pranešimą „Biržų krašto kanklės ir kankliavimas: istorija ir tradicijos“. Pilnutėlė salė susidomėjusi klausėsi įdomiai pateiktos kanklių atsiradimo istorijos, darsyk prisiminė garsiuosius Biržų krašto kanklininkus. Aušros Butkauskienės mokinys, šių metų „Tramtatulio“ diplomantas Ignas Šakuro pakankliavo keletą Biržų krašto kūrinių.

Utenos etninės kultūros centro vadovė, etnomuzikologė, Utenos muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Sietynas“ vadovė Rima Garsonienė skaitė pranešimą „Tradicinis kankliavimas ir jo populiarinimas Lietuvoje. Lietuvių liaudies instrumentai. Grojimo mažuoju būgneliu su pagaliuku tradicija“. Visuose mokymuose-susitikimuose dalyvavo šaunūs šio ansamblio jaunieji muzikantai – Jonas Ilčiukas, Gabija Karlaitė, o į Biržus kartu vyko Aušrinė Garsonaitė – LTMA fortepijono katedros absolventė, ir Brigita Miliūtė – Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos moksleivė ir nepamainoma Rimos Garsonienės pagalbininkė.
Smagių emocijų suteikė mokymas groti mažuoju būgneliu su pagaliuku. Labai gerai sekėsi jaunimui – pirmiausia jėgas išbandė Biržų vaikinai, jiems nė kiek nenusileido ir merginos.
Pranešimą tema „Kanklių meistras Juozas Lašas. Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblio „Pasagėlė“ kūrybinė veikla. „Skambančių kanklelių“ stovyklų tradicija“ skaitė šio projekto vadovė, „Skambančių kanklelių“ stovyklos organizatorė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė.
„Sietyno“ muzikantai kartu su Biržų „Saulės“ gimnazijos folkloro ansambliu „Saulala“ ir Biržų V. Jakubėno muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Untyte“ kanklininkais pakankliavo ir padainavo keletą „Skambančių kanklelių“ stovyklos repertuaro dainų.
Aktyviai į mokymus įsijungė susitikime dalyvavusios „Saulės“ gimnazijos mokytoja metodininkė, folkloro ansamblio „Saulala“ vadovė Nijolė Kaulinienė, Biržų krašto muziejaus muziejininkė Snieguolė Kubiliūtė, V. Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja Eglė Jažauskienė, Pabiržės folkloro ansamblio „Žemyna“ narė Melanija Vaičiulienė, Papilio pagrindinės mokyklos vyr. mokytoja Alma Bedalienė, Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos jaunimo tautinių šokių grupės „Aušra“ vadovė Asta Vaitiekūnienė ir kiti.
Nuoširdžiai dėkojame Aušrai Butkauskienei, svetingai priėmusiai šių mokymų komandą, puikiai suorganizavusiai visą renginį Biržuose. Dėkojame ir Biržų V. Jakubėno muzikos mokyklos vadovams, pedagogams ir moksleiviams už partnerystę ir bendradarbiavimą vykdant projekto „X-oji Lietuvos kanklininkų vasaros stovykla „Skambantys kankleliai - 2015“ mokymų-susitikimų veiklas.
Kitas susitikimas vyks Užpaliuose (Utenos r.), kur liepos 3 d. startuoja X-oji Lietuvos kanklininkų vasaros stovykla „Skambantys kankleliai - 2015“. 16 val. Užpalių gimnazijos salėje vyks seminaras-diskusija „Tradicinis kankliavimas Lietuvoje – nuo ištakų iki šiandien“. Lektoriai: profesorius, menotyros mokslų daktaras Algirdas Vyžintas, etnologė Gražina Kadžytė, Utenos etninės kultūros centro vadovė, etnomuzikologė Rima Garsonienė.
Liepos 4 d. 11 val. vyks kūrybinės dirbtuvės su kanklių meistrais.

Utenos kultūros centro informacija

Joomla templates by a4joomla